VISSZA A LISTÁHOZ
http://komoroczky.com/videos_featured.html
http://mucsarnok.hu/
the poems
english
promo video
megnyitó (fotók)
megnyitó (video - m.ikon interjú részletek)
 
Poem About Nothing

It's late, the day passed
Slow
Simple
I read some
And I wrote some
And all it did was
Stimulate
And Pacify
Me from ranting on and on
About God knows what
Then I get back here
Where I can
Rant on and on
About only God knows what

This is a poem
About my day
 

 
Vers a semmiről

Késő van, a nap
Lassan
Laposan telt
Olvasgattam
És írogattam
Az egész csak arra volt jó
Hogy stimuláljon
És megbékítsen
Hogy ne hőbörögjek folyvást
A jó ég tudja, min
Aztán hazajöttem
Ahol nyugodtan
Hőböröghetek folyvást
A jó ég tudja, min

Ez egy vers
A mai napomról
 
 

A poem about nothing

I'd dreamed about a poem with no words
and a world where no-one
could say anything specific
there were no labels
and no signposts,
no information to download or upload,
but passiflora tumbled down the cliffs
like waterfalls.
So I slept without dreaming
in case the dream was death.
 
 

Vers a semmiről

Egy szótalan verset álmodtam
és olyan világot, amelyben senki sem tud
semmi fontosat mondani
ahol nincsenek címkék
és útjelző táblák
sem fel- vagy letöltendő információ
csak a szirtről vízesésként omló
golgotavirág.
Így hát álom nélkül aludtam tovább,
hátha az álom maga a halál.
 
 

A poem about nothing

To the world:
I’m witty.
Inside:
I wither away.
To the world:
My smile shines.
Inside:
My heart dies.
To the world:
These poems are just my bad dreams.
Inside:
I lie, I lie!
To the world:
I’m fine, really. Don’t worry about me.
Inside:
I’m always crying.
No one really cares.
Why should they?
I’m nothing in a world of something’s.
 
 

Vers a semmiről

A világ felé:
Csupa szellem
Belül:
Elhervadok.
A világ felé:
Mosolyom ragyog.
Belül:
A szívem halott.
A világ felé:
Verseim csak rossz álmok.
Belül:
Nem igaz, nem igaz!
A világ felé:
Jól vagyok, tényleg. Ne aggódj.
Belül:
Csak sírok.
Senki sem gondol velem.
Miért is tennék?
Semmi vagyok a valamik között.
 
 

A Nothing Poem

A poem about nothing...
Flowers grow
Birds sing
Rain falls
Thunder roars
Lighting strikes

Flowers grow
Birds sing
Thunder roars
Lighting strikes

So on and so goes this poem
No end to this nothing poem
There is no end just so on and so on.
 
 

Semmi-vers

Vers a semmiről...
Virág nyílik
Madár dalol
Eső esik
Menny dörög
Villám becsap

Virág nyílik
Madár dalol
Menny dörög
Villám becsap

És így tovább, így megy a vers
Semmi versnek nincsen vége
Nincs vége csak így továbbja

                                                                      Fordította: Erhardt Miklós