VISSZA A LISTÁHOZ
JEGYZET
D.K: Kézimunka - 8 kis kritika / Narancs, 2006.04.30
http://www.szijkamilla.hu

Szijj Ferenc
Szíj Kamilla rajzaihoz
Csak mozgatja a kezét, húzogatja a vonalakat, és ha bárhol bármi van, földrengés a Csendes-óceánon, tornádó a Karib-tengeren, vihar Skócia északinyugati partjainál,  árapály Liszabonnál, mágneses változás a föld mélyén, Kistarcsa alatt, áremelkedés a Plusban, botrány az operában, ezek így külön vagy együtt, egymást erősítve-gyengítve, akkor egy kicsit eltérnek a vonalak, ő meg hagyja, húzogatja őket tovább,

és így rajzolódik ki egy óriási test felületének apró darabkája,

egy óriási kép apró darabkája,

a királynő lepedője,

mert a királynőnek idő és pénz nem számít, hatalom nem számít, evés, ivás, egészség nem számít, boldogság nem számít, neki a föld és a csillagok erejéből kell valami saját, bármi, gömböcske, tűhegy vagy óriási képből egy lepedőnyi, és azzal kel és fekszik, elajándékozza, másikat kér, maga körül mindenkit megvakíttat.

Szíj Kamilla:
Ezen a kiállításon legújabb munkáimból szeretnék bemutatni három nagyméretű rajzot.
Egy ideje - kb. másfél éve - a sokszorositó grafika helyett az eszközében teljesen egyszerű rajzolás - papír, ceruza - izgat. Ezek a formailag más megoldású rajzok bennem kapcsolódnak a korábban készített, variációk által egyedi hidegtű-lapokból álló sorozataimhoz. Most is a tér tágíthatósága, ill. egy-egy részlet megragadása foglalkoztat, amit ezúttal egy újabb aspektus bővít: a rajz mint meditációs objekt. Egyrészt, mert nem ábrázol semmi konkrét dolgot csak felkínál egy felületet, amibe bármit belevetíthet a néző, másrészt a kép elkészítése idő és türelemigénye miatt is egy meditációhoz közeli állapotot hív elő készítőjében.


Várnagy Tibor:
Kamilla még tavaly jelezte nekem, hogy készül egy új anyaga. Kell-e mondanom, hogy látatlanul vevő voltam a bemutatására? Részben mert mióta Kamilla a pályán van - immár több, mint másfél évtizede - egyetlen egyszer sem láttam nála kihagyást, depressziós időszakot, hullámvölgyet. Hozzátéve: azt sem tartanám elfogadhatatlannak vagy megengedhetetlennek, mert szerintem mindenkit a legkiemelkedőbb teljesítményeivel, s nem pedig a botlásaival, tévedéseivel, kudarcaival kell mérni. Kamilla munkái esetében azonban érdemes felfigyelnünk rá, hogy ő mindig kiérlelt, korábbi műveire is rálicitáló anyagokkal áll elő. A dolog másik oldala, a műfaj: sokan, hosszú időn át gondolták, hogy a 60/70-es évek magyarországi képzőművészetének húzóágazata a grafika volt. E hiedelemhez képest - melynek kialakulásában, elterjesztésében kétségkívül szerepet játszott a korabeli kultúrpolitika -, a 80-as évek második felétől kezdve egyre inkább úgy nézett ki, mintha egyre mélyebb válságba került volna e terület, vagy legalábbis korábbi súlyához, rangjához, jelentőségéhez képest meghökkentő mértékben háttérbe szorult volna. Ebben az összefüggésben úgy is értelmezhető, hogy Kamilla művei a műfaj igencsak válságos időszakáben születtek és születnek. A 60/70-es évek óta kétségkívül újabb és újabb műfajok születtek, amelyek átrétegezték és felülírták művészeti gondolkodásunkat. Másfelől az is igaz, hogy akik nem dőltek be a korabeli kultúrpolitika által kanonizálni kívánt képnek, azok már a 60/70-es években is meg tudták különböztetni, mi az, ami valóban új és értékes, akárcsak a grafika műfaján belül is, és mi az, ami csupán az adott kulturpolitikai kondíciók között tűnt annak. Máig nem néztünk szembe vele, jóllehet amennyiben tisztáznánk, hogy melyek voltak a 60/70-es évek maradandó értéket képviselő grafikai művei, illetve azokhoz képest mit tarthatnánk fontosnak a 80/90-es évekből, akkor talán koránt sem látnánk Kamillát magányos hősnek. Ehhez azonban a hazai grafika történetét picit át kellene írni, máshova kellene tenni a hangsúlyokat, mint ahol annak idején voltak, mely úton-módon hova tovább akár még egy csakugyan izgalmas, felfedezésszámba menő új, önmagát újra és újra megújító, saját kereteit minduntalan szétfeszítő, de legalábbis újrafogalmazó műfaj története kerekedhetne ki (Major Jánostól, Erdély Miklóson át Türk Péterig, Swierkiewicz Róberttől Lévay Jenőig, és persze Szíj Kamilláig).
Szij Kamilla bio - Artportal
http://www.balkon.hu/balkon03_06-07/05andras.html
http://www.pipacs.hu/2b/szijkamilla.html
Szijj Feri író és költő, Kamillának mindössze névrokona. Nemzedéktársak, Feri szépírói pályája a 80/90-es évek fordulóján párhuzamosan bontakozott ki Kamilla képzőművészeti tevékenységével. Feri év elején juttatta el hozzám rajzainak digitális reprodukcióit. Arra kért, nézzem meg őket.
Ha - jócskán leegyszerűsítve - elfogadjuk, hogy léteznek egyfelől a Goethe vagy Weöres Sándor típusú termékeny alkotók, s velük szemben a Hölderlin vagy Pilinszky féle másik véglet, akkor Szijj Feri inkább az utóbbiak körébe sorolható. Viszonylag ritkán, s majd mindig vékony köteteket publikál. Akik odafigyeltek rájuk, azok észevehették, hogy e könyvek borítóján, vagy olykor illusztrációs anyagaként Szijj Feri fotói, camera obsurával készített tájképei voltak láthatók. Akik folyóirat publikációit is nyomon követték, azok azt is tudják, hogy számos alkalommal inspirálták írásait kortárs képzőművészek, kiállítások (Eperjesi Ágnes, Várnai Gyula). Ezek nem tanulmányok, esszék, kritikák voltak, és felszínes lenne, ha azzal intézném el, hogy lírai reflexiók. Akkor inkább már egzisztenciálisak, ahogy az ő végsőkig lecsupaszított fotói is (külön figyelemre méltó műve volt amit az Epigon újságban névtelenül publikált).
Most, az elmúlt évben készített rajzait látva úgy éreztem: ezeket azonnal be kell mutatni. Egyetlen problémám volt, hetekkel, hónapokkal azelőtt kialakult a Liget éves kiállítási programja, ígyhát várni kellene mindezzel még egy évet. Számos esetben ezt szívesen megteszem, Kamilla például eleve akkor szólt, mikor még dolgozott a maga anyagán. Feri viszont akkor mutatta meg, mikor mindez készen volt.
Utóbb meglátogattam, s láthattam miként kezdődött nála néhány éve - egy berlini ösztöndíjas tartózkodás során - a rajzolás (előtte voltak még a Kéregtorony című kötetében, 1999-ben megjelent rajzok, melyeket saját fényképei nyomán készített). Örülök, hogy megmutatta, de abból a szempontból nem volt rá szükségem, hogy tavalyi rajzsorozatát össze tudjam kapcsolni mindazzal, amit a camera obscura felvételein annyira szerettem. Túl azon, hogy most Feri testek torzóit rajzolta meg grafitceruzával, még valamit tudatosítottak bennem a rajzai. Nevezetesen, hogy már tizegynéhány évvel ezelőtt sem véletlenül ragaszkodott a 10x10 centiméteren belüli méretekhez.


Valamelyik éjszaka pattant ki a fejemből: kérdezzem meg Kamillát, kiállítana-e együtt Ferivel? Kicsi-nagy; grafit-grafit (rajz-rajz); figuratív-nonfiguratív; nő-férfi; költő-képzőművész; Szíj-Szijj. Mikor Kamillát fölhívtam, kiderült, hogy már találkoztak azelőtt személyesen is, mégsem igazán ismerték egymást. Elküldtem Kamillának e-mail-en Feri rajzait, de Ferinek akkor még nem szóltam. Aztán Kamilla igent mondott.
http://www.litera.hu/object.bc706174-2bd6-4b9a-9992-4e8a6ff68715.ivy
http://beszelo.c3.hu/04/06/01vers.htm
http://epa.oszk.hu/00000/00002/00029/szijj.html
http://www.dokk.hu/kolto.php?neve=Szijj%20Ferenc