VISSZA A LISTÁHOZ
 
 

Viol
Ki van ez találva…
 avagy
GAZDASÁG & POLITIKA
ÖSSZEFONÓDÁSA 2
2002 november
 

„A gazdasági fejlődésnek ára van.” - mondja Kent E. Lupberger, a Világbank-csoporthoz tartozó IFC (International Finance Corporation) menedzsere azon a nemzetközi konferencián, amely a Világbank bányászati vállalkozásokban való részvételét vizsgálta Budapesten.
(Az úr jelenleg a román kormán megbízásából vizsgálja a tervezett verespataki külszíni aranybánya építési, engedélyeztetési terveit, környezeti hatásait. A bánya három hegy ledarálását, - a köztük lévő települések felszámolását - és ciánnal történő átmosását jelentené, amelynek veszélyes hulladékát egy 60 hektáros zagyvató hivatott tárolni.)

Az Exxon olajvállalat volt az egyik kezdeményezője annak a levélnek, amely Bush elnököt távoltartani hivatott a fenntartható fejlődésről rendezett johannesburgi konferenciáról és annak Amerikát érintő következményeitől. Az ipar ilyen nyílt beleszólása a politikai életbe, amelyre korábban alig volt példa, csak igen csekély ellenállást váltott ki az értelmiség körében. Az olajlobbinak van tehát hatalma megakadályozni az általuk kitermelt és értékesített energiahordozó felhasználását szabályozó nemzetközi rendelkezéseket. Ettől a ponttól kezdve a „nemzetközi” kifejezés értelmét veszíti, illetve csak abban az esetben alkalmazható, ha az Amerika véleményét is magába foglalja. (Az iraki háborús készülődésben is remekül megfigyelhető az USA ez a fajta önállósága, hisz kész az Egyesült Nemzetek akaratának ellenére cselekedni. Bush lassan a világgal dacoló kisfiú szerepét ölti magára, közben pedig csak elemi - itt: anyagi - érdekeit védi. Ezt még az átlagpolgár el is nézi neki, node a mi szakállunkra?!)

Az olaj egyik fő szereplője a korrupciónak is – miért pont abból maradna ki – elég a nigériai Shell botrányra gondolnunk, amikor is ez a vállalat pénzelte a kormányt az őslakosok által kezdeményezett tiltakozás erőszakos leverésére, amikor azok nem akarták, hogy földjeiken kersztülhaladjon az olajvezeték..

Igen, olaj nélkül nem lenne közlekedés, nem lenne repülés, de még kerékpározás is aligha. Mégis, az olaj mesterséges előállítására, illetve közlekedésben betöltött szerepének kiváltására tett kísérletek … hogy is mondjam, finoman fogalmazva: el lettek hallgattatva. A környezetvédőknek persze az olajról elsősorban az általa okozott szennyezések jutnak eszükbe, mert hát valljuk be: ők reális zöldek. A nagyközönséghez a rendszert fenntartani igyekvő mainstream média közvetítésével kevésbé jutnak el a tankhajó balesetek, fúrótorony robbanások hírei. Úgy látszik az olaj átok és áldás is egyben, amit az érte folytatott háborúk éppúgy alátámasztanak, mint a balesetek, valamint a közlekedéssel okozott elviselhetetlen levegőszennyezés, az elégetésekor kibocsátott gázok okozta globális felmelegedés.

Ha egy szóval próbálnám a mai való világot megragadni, az kétségkívül a pénz fogalma lenne. Ez a befektetőknek - a pénz tulajdonosainak - aranyat, olajat és más ásványkincseket jelent. A politikai hatalom eszközzé csökevényesült mindezek érvényesítésére. És ezt nevezzük mi demokráciának.
--------------------------------------
Jobb X és bal X között van választásod, s mire kiderül mindez mit jelent már úgyis késő. Én maradok az XY-nál.