VISSZA A LISTÁHOZ
 

    Előző kiadványunkban (Liget Galéria 1983-90) az addig bemutatott 110 kiállítás és mintegy félszáz egyéb esemény válogatott dokumentumainak közreadásával próbáltunk képet adni a Liget Galéria 80-as évekbeli tevékenységéről. Most az 1990-95 közötti időszakot igyekeztünk összefoglani.
    Amin az előző kiadvány szerkesztéséhez képest változtatni próbáltam, az részben az első könyv tapasztalataiból, részben abból adódott, hogy közben az áttekintés kontextusa is megváltozott. Korábbi kötetünk kiállításaink rendszeres látogatóit célozta meg, így abban kizárólag az addig máshol publikálatlan anyagokat adtuk közre. E kiadvány fogadtatása azonban bebizonyította, hogy egy ilyenfajta helyzetkép mások - így például a kortárs magyar művészet iránt érdeklődő külföldiek vagy a munkába most bekapcsolódó fiatalabb nemzedékek - számára is érdekes információkat tartalmaz. Így most arra törekedtem, hogy az eddig máshol nem közölt képek, megnyitószövegek, levelek, illetve az e kiadvány számára készített beszélgetések és tanulmányok mellett a kiállításainkkal foglalkozó valamennyi publikációt - legalább egy-egy hosszabb-rövidebb részletével - felidézzem.
    A kiadvány szerkesztése, illetve a megvalósításához szükséges pénz összegyűjtése 1993 tavaszán kezdődött. Ez alatt a két év alatt - versenyfutásban az inflációval - annyi pénzt sikerült összegyűjtenünk, hogy menet közben sokmindenről le kellett mondanunk.*
    Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult e kiadvány elkészítéséhez.
 

Várnagy Tibor

 

*e lapokon természetesen nemcsak a korabeli kiadványban publikált szöveganyag javított kiadását adjuk közre, hanem minden olyan érdekesnek tűnő szöveget, amely rendelkezésünkre áll, vagy amit a későbbiekben el tudunk érni.