gorozdilillaworks.blogspot.com
ritagorozdi.blogspot.hu/
megnyitó (videó)
Görözdi Lilla és Rita a kiállításról (videó)

Görözdi Lilla és Görözdi Rita: Kötélhúzás
megnyitotta Kövesdi Mónika, művészettörténész
2021. május 27-én, 18 órától a Liget Galéria honlapján
A kiállítás megtekinthető június 25-ig
e-mailben történő előzetes időpontegyeztetéssel

Görözdi Lilla & Görözdi Rita: Kötélhúzás, 2020


Képzőművész ikerpárként több éve folytatunk közös alkotótevékenységet. Between Differences projektünket 2016-ban, az Aix-en-Provence-i Vasarely Alapítvány felkérésére valósítottuk meg Franciaországban. Ennek folytatását, illetve továbbgondolását, szeretnénk most Budapesten a Liget Galériában bemutatni Kötélhúzás címmel, hogy ez által a hazai közönség is megismerje közös alkotótevékenységünknek egy szeletét.

Egy olyan játékos légkör kialakítása a célunk, amely néha csendes, máskor hangos és feszült. A munkák által megteremtett élénk mozgásban, a meglágyult geometria egy dinamikus, de ugyanakkor barátságos párbeszédet hoz létre az időben és a térben.
A vonalak mozognak, kötélként összekapaszkodnak a térben. Húzzák, tartják egymást, a csomót erősítik, ez által egymást erősítik. A feszültség dolgozik és köteléket szül a játék komolysága által.

Munkáink elsősorban a rajz médiumára építkeznek, illetve annak inspirációjából táplálkozva nyitnak újabb és újabb lehetőségeket számunkra, hogy egy térbe is kiterjesztett, játékos, de mégis feszültségekkel teli, koncentrált munka megvalósítása jöjjön létre.

A rajz különféle lehetőségeit kutatjuk, játszunk és kísérletezünk. A közös alkotómunka során teret kap a spontaneitás izgalmas bizonytalansága is a tudatosan felépített koncepció követése mellett. Munkáinkra bár jellemző a hasonló rajzi gondolkozás, azok mégis a különbségek egyedülálló szépségét hangsúlyozzák. A vonalak és formák sokfélesége, illetve a színek intenzitása párhuzamba állítják rajzainkat személyiségeinkkel.

Lilla elsősorban feleslegektől mentes, tiszta vonalakkal, nyugodt kompozíciókkal dolgozik. Belső mélységekből inspirálódva hozza létre rajzait, amelyek erőteljesen a térbeliségre összpontosítanak. Gyakran használja az ismétlődés ritmusát és ez által optikai játékba merül. Ugyanakkor firkaszerű rajzi elemeivel keresi a szabad formaalakítást is.
A rajzaiban fontosnak tartja őszinteséget, vállalja és kimondja a hibákat, mely hibák lehetőséget adhatnak a tovább gondolásra is.

Rita munkái elsősorban a rajz médiumára koncentrálnak. Vonalait a folyamatos mozgás és nyugtalanság jellemzi, amelyet követve egy pajkos, izgalmas térbe csöppenünk. Rajzainak inspirációja legtöbbször a mindennapok banális eseményeiből származnak és ezek gyakran erotikusan fűszerezettek. Szobrai ezekből a rajzokból inspirálódva születnek. Élénk, hangsúlyos színek és sokrétű anyaghasználat jellemzi őket. Rita folyamatosan gyűjti és rögzíti azokat a pillanatokat, amelyek igazán izgatják őt. Rajzain keresztül egy saját interpretációba integrálja ezeket a momentumokat.