VISSZA A LISTÁHOZ
Bartha Sándor bio - Artportal
Tatai Erzsébet korábban a Ligetben
Tatai Erzsébet később a Ligetben
 
    Tatai Erzsébet:
   A művész mint természettudós
    ADHOCLAB 02
    Bartha Sándor kiállítása a Liget Galériában
    2002. július 9. – augusztus 2.
    Bartha Sándor egy eddig ismeretlen baktérium kutatása céljából laboratóriumot rendezett be a Liget Galériában. A dohányzóasztalokon sebtében, arte povera-attitűddel felállított berendezés nem imitálja a laboratóriumot, inkább emlékeztet rá, pedig a kellékek teljesen „élethűek”, hiszen azok valódi lombikok, retorták, kémcső-állványok, lupék és petri-csészék, ráadásul úgy vannak elrendezve, mintha alkalmasak lennének folyamatok ellenőrzésére. A valószínűleg igen sürgős intézkedés céljából létrehozott „kutatóintézet” nem korszerű, hanem inkább múlt századi elődjét idézi. Benne nagy a sürgés-forgás, megannyi Lego-figura serényen tesz-vesz, fáradozik, sürgölődik, szorgoskodik, nagy ügybuzgalommal látszik vizsgálódni. A vizsgálat látható tárgyai pedig az idei politikai választásokon szétszórt kisebb-nagyobb színes, fényképes plakátok, röplapok, utcán lemállott, gyűrött óriásplakát… A kiállításhoz mellékelt szórólapon az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Intézet felhívása olvasható. A szöveg egy közegészségügyi szempontból veszélyes baktérium megjelenésére figyelmeztet, mely az idei, magyarországi választási kampány idején bukkant fel, mely „elsősorban ’politikai úton’ terjed” és megjelenésének kiváltó oka egy szóösszetétel lehetett.
    Bartha Sándor nyilvánvalóan politikai inspirációjú kiállítása mindazonáltal távolságtartó. A távolságot a világ minden táján ismert tömegjátékok, késztermékek felhasználása valamint a tudományosság látszata teremti meg. A kívülállást jelzi a makettezés, a minimalista attitűd és a laboratórium szándékos avíttsága is. Ez a mai nézőben a tudományosság ősképét hívja elő, azt ismerősnek tüntetve fel, mégis, ez a laboratórium inkább irreális – mivel a mai valóságtól, tudományosságtól elrugaszkodott. Az elidegenítés explicit megjelenítője az együttesből „kilógó”, az asztal alá helyezett monitor, mely a mű részeként annak hátterét is képezi, egyben értelmezéséhez is segítséget nyújt. A képernyőn ugyanis a Magyar Televízió csatornáin a kampány ideje alatt sugárzott, a legfőbb politikai szereplők csatározása, vitája megy – elnémítva.

    Múltidézésével és az elemek kvázi összefüggő helyzetbe állításával makettszerű maga a laboratórium is. A Bartha Sándor világából már – mint kisajátított tömegtermékek – ismert apró Lego-figurák makettvilága az emberléptékűvel együtt játékosan és humorosan modellezik a felnőtt-világot. A nagy laboratórium és a kis emberkék különálló világának egymásba szerkesztése folytán úgy tűnik, mintha e kis figurák erejüket meghaladó vállalkozásba kezdtek volna. Vagy mintha a mesében a szorgos manók megoldanák az ember gondját. Ám a makett nemcsak a gyermekit, a játékosat sugallja, hanem azt is – és épen e tulajdonsága révén válik itt elidegenítővé – hogy benne a dolgok kiválóan (át)láthatók és ellenőrizhetők, ennélfogva a „mintha kézben tudnánk tartani az irányítást” illúziójával kecsegtet.
    A Bartha-féle, kvázi-tudományos népegészségügyi felhívás a szerző érintettségére vall, a metaforikus szöveg pontos leírását adja a választási kampány által gerjesztett közhangulatnak. A leírt helyzet komolysága illetve a szöveg által felfedett irracionalitás éles ellentétben áll a Lego-figurák játékos és vidám illetve racionális világával, melyben egy gyerek számára is érthetően jelennek meg – „értelmes” foglalkozások képében – a dolgok.
    Az aktuál-politikára való reagálás, a Bartha-féle kritikai hang a magyarországi művészetben már önmagában is figyelemre méltó. Pártpolitikai értelemben Bartha természetesen nem foglal állást, csupán modellez egy abszurd helyzetet, melyben már a puszta politikai elemzés is lehetetlen, amelyben a nem megfelelő módszert választják, és amelyben hiábavaló a racionális megközelítés.
 
 
 
 

A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE!  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Intézetének felhívása

Értesítjük a tisztelt lakosokat egy új, eddig ismeretlen baktérium megjelenéséről és elterjedéséről. Az azonosítatlan kórokozó létezését először áprilisban regisztráltuk és az eddigi vizsgálatok eredményeinek birtokában kijelenthetjük, hogy megjelenése minden bizonnyal összefüggésbe hozható az akkori politikai kampánnyal és az azt megelőző hónapok politikai megnyilvánulásaival. Egyes feltételezések szerint a baktérium megjelenését kiváltó ok egy szó vagy szóösszetétel lehetett, amely valamelyik vezető politikus szájából hangzott el. A hipotézis szerint az elhangzott szó hanghullámai terjedésük során az élővilág olyan rejtett területeit aktivizálhatták ahol, a most felbukkanó mikroorganizmus aludta évszázados álmát.
Egy biztos: a baktérium elsősorban "politikai úton" terjed, első médiumai a kampány ideje alatt kinyomtatott plakátok, szórólapok és a televíziós csatornák politikai adásai voltak.
Intézetünk nyomban meghozta a szükséges intézkedéseket, ideiglenes laboratóriumot állított fel ahol, legjobb szakembereink dolgoznak és amely kimondottan az újonnan felfedezett élőlények vizsgálatával van megbízva.
Azt még nem lehet tudni, hogy a baktérium milyen hatással van az emberi szervezetre, ezért mindenkit arra kérünk, hogy ha valami különöset érez és nem tudja magyarázni, azonnal forduljon orvosához vagy hívja egyenesen az alábbi telefonszámot:  324 85 27