VISSZA A LISTÁHOZ
Balla Vera bio
ENGLISH
BALLA VERA KÉSŐBB A LIGETBEN
 

„SZABADULÓ-MÜVÉSZ" - Balla Vera festményei

„A megszabadulás útja az elszakadás útjával azonos, a lélek, amikor eredete helyére visszaérkezik, ugyanaz és mégsem ugyanaz. Ez a misztérium, amely szerint úgy tűnik, hogy: a lélek királyfi, akit az öreg király a világba küld, hogy tanuljon, s amikor az élet iskoláját elvégzi, visszatér az uralkodó trónusát átvenni. Ez azonban jelkép. A megszabadulás a vándorlás után a célhoz érkezésnek látszik; a tanulás és vizsga után felszabadulásnak látszik; ugyanakkor úgy látszik, hogy nem történt semmi, csak a lelket a saját káprázatai elvakították, álmodott: világot, Ént, emberiséget, életet, történetet, születést, szerelmet, betegséget, halált, - de az álomképek eloszlottak - s a lélek nyomasztó és gyönyörűséges képeinek bűvölete alól megszabadultan felébredt. A megszabadulás nyílt misztérium,, amelyben rejtve van és marad az, hogy az ember honnan és mitől szabadul meg és szabadságának mi a gyümölcse."
(Hamvas Béla)
Ballá Vera (1969. június 7. Gödöllő)

1985-89 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola
1990-92-ben tanulmányút Indiába
1994 Kert Galéria Budapest
1996 Művelődési Központ - Gödöllő
1997-98 Lázár-kastély - Gyergyószárhegy, Románia
1998 Bagolyfészek - Pécs
1999 Varga Galéria - Gödöllő
1999 Salgótarjáni Tavaszi Tárlat
1999 Nádor Galéria - Budapest

'ESCAPE ARTIST" - Paintings by Vera Balla
,,The way of liberation is identical with the path of disjunction. The soul is the same but not the same on the other hand when it returns to its origin. This mystery makes the soul similar to a prince sent to the world for learning by the old king who, after completing the school of life returns to ascend the throne. This is a symbol. Liberation seems to be the destination after the wanderings; it seems like finishing one's apprenticeship after the learning and the exam; yet it seems that nothing has happened but the soul -dazzled by its own illusions - had been dreaming of world, Ego, life, history, birth, love, illness and death. Once the fog of dreams had been lifted the soul woke up released from the spell of its gloomy and beautiful visions. The liberation is an open mystery that keeps hidden the thing from which one is released and also the fruit of this freedom."
(Bela Hamvas)

 
 
 
Vera Balla (June 7,1969, Godollo)

1999 Nador Gallery - Budapest
1999 Spring Exhibition - Salgotarjan
1999 Varga Gallery - Godoilo
1998 Bagolyfeszek - Pecs
1997-98 Lazar Castle - Gyergyoszarhegy, Romania
1996 Culural Centre - Godoilo
1994 Garden Gallery Budapest
1990-92 Study trips to India
1985-89 High Scool of Fine Applied Arts Budapest