VISSZA A LISTÁHOZ
ENGLISH
 

    "Milyen a viszony az úgynevezett "nyugati" és "keleti" országok művészete között?
Beszélhetünk-e tipikus közép-kelet-európai képzőművészetről, s ha igen, mi alapján? E régió művészei a centrumot próbálják követni a perifériáról, vagy sajátosan mást, a nyugati művészet mellé helyezhetőt hoznak létre? A kortárs művészeti környezetben mi alapján ítélhető meg a művek kvalitása?
    Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megválaszoljuk - vagy jobbakat tegyünk fel -, ismerni kellene a szomszéd országok mai művészeti életét. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a kortárs művészet iránt érdeklődőknek nincs átfogó képe a mai lengyel, cseh, osztrák képzőművészetről, nem beszélve az ukránokról, oroszokról vagy románokról. A terület önismeretének kialakításához a művek és az információ áramlására lenne szükség a közép-kelet-európai országok között.
    A földrajzi közelség ellenére nagyon kevés galéria mutat be Magyarországon kortárs anyagot ezekről a területekről. A kisszámú kezdeményezés közül kiemelkedik Hans Knoll galériájának tevékenysége. Az Újlak csoport prágai "Vier" ("Négy") címmel fiatal magyar művészek komarnói és budapesti szereplése ("Oszchilláció") is megemlítendô a teljesség igénye nélkül.
    Mindezek miatt üdvözölhető Hans Knoll kezdeményezése, akinek javaslatára kilenc budapesti galéria kortárs osztrák alkotók műveit mutatta be szeptemberben. Az akció a "Játék határok nélkül" címet viselő hivatalos kiállításokhoz kapcsolódott...
    ...Barbara Höller és Konrad Rautter 1987 óta dolgozik együtt. A Liget Galériában található katalógusból az derül ki, hogy minimális eszköztárral monumentális hatású installációkat készítenek. Falfelületeken a minimalista szobrászatra jellemző helykijelölő objektumokat helyeznek el, ezáltal új terek jönnek létre, új térviszonyok és arányok.
    A Liget Galéria padlózatán dörzspapírból készítettek körbefutó sávot, mely egy helyütt kiemelkedett a padlósíkból. A belépő először a durva, tapadó felületre léphetett, majd a galéria linoleumpadlójára. Az érintés fokozta a munka intenzitását..."
 
 

          (Szoboszlai János: Hűvös Biztonság - BALKON 92/1, 33-34.p)

 

16O. Still standing - Barbara Höller and Konrad Rautter - this exhibition - beside the group exhibition, based on the conception of Peter Nesweda and Júlia Fabényi, representing contemporary Austrian art at the Ludwig Museum and at the Mücsarnok - was established by the motion of Hans Knoll, as one of the nine one man shows entitled ``Game with no borders``. These exhibitons took place at various small galleries /the Artpool, the No 5, the Knoll, the Liget, the Várfok 14, the Roczkov, the Pandora, the Studio, the Fészek/ .
   - installation /sand-cloth, glue/
 
 

    ``What is the relation between the art of the so-called ``Western`` and ``Eastern`` countries like? Can we talk about typical Central-Eastern-European fine art, and in case we can, on what basis? Do the artists of this region try to follow the centre from the periphery, or do they create something else, which can be placed beside Western art? In contemporary art by what basis can the quality of the works be judged?
    If we want to answer these questions  - or ask better ones - we ought to know the contemporary art of neighbouring countries. Perhaps it would not be stretching things to suggest that the ones who are interested in contemporary art have no comprehensive view of the present Polish, Czech, Austrian fine art, not to mention the Ukranian, Russian or Romanian art. In order to form a sense of recognition within the area, there ought to be an exchange of works and information between the Central-Eastern-European countries.. In spite of the geographical proximity, hardly any Hungarian gallery exhibits contemporary material from these areas. Among the few initiatives, the activitiy of Hans Knoll`s gallery stands pre-eminent. Without the demand of completeness, we must mention the ``Vier`` /``Four``/ exhibition of the Ujlak csoport in Prague, and the ``Oszchilláció`` exhibition of young Hungarian artists in Komarno and in Budapest. In light of such evidence, we must enthusiasitcally greet the initiative of Hans Knoll, on whose proposal nine Budapest galleries showed the works of contemporary Austrian artists in September. The action was connected with the official exhibition entitled ``Game with no borders``...
    ...Barbara Höller and Konrad Rautter have been working together since 1987. According to the Liget Gallery catalogue, they make installations with  monumental effects with minimal means. They put emplacemental objects, charasteristic of minimalist sculpture, on wall surfaces, and create new spaces, new relations between spaces and new proportions.
    A belt of sandpaper was built around the floor of the Liget Gallery. The entrant stepped onto a rough, adhesive surface first, and then onto the floor of the gallery. The texture increased the intensity of the work...``
 
 

   /János Szoboszlai: Cool security - Balkon 93/1/

 

THE WORK OF RAUTTER + HÖLLER

Fixed somewhere between architecture, sculpture and paiting the installations of Rautter + Höller depend on the structures of the rooms the take place in. The accentuating of geometric relationships and the visualisation of materialistic and optical irritations should help to bring forth new sensible experiences with room and thought.
The rooms dictate their selection of materials and the media they work with, which may sound prosaic or even trite. The materials consist mostly of articles found, worthless or natural things and industrially produced objects.

The room interpretations of Rautter + Höller are very fragile compositions and need some attentive communication to confront them - it is easy to change or to destroy their installations with the minimum use of force. The labil balance refers to the carelessness of people and to their treatment of the objects that surround them in their daily lives and their social relationships.

Through the installations the space should be seen in a different way. The existing room will be reinterpreted in a removed but equally valid version, which is confronting structures of power and refusing indifferences in receiving.
 
 

Konrad Rautter - 1956 born in Matrei/Osttirol
                            1970-75 College of Architecture, Saalfelden
Barbara Höller  - 1957 born in Vienna
                            1977-83 Academy of Applied Arts, Vienna
They working together since 1987