VISSZA A LISTÁHOZ
ENGLISH
 

            E kiállítással egyidőben számos más budapesti kiállítóteremben mutattak be művész könyveket; így amerikai könyv-munkákat a Stúdió Galériában, magyar és amerikai művészek közös műveit a Fészek Galériában, két hálózati folyóiratot (Common Press, Doc/k/s) az Artpool Művészetkutató központban, kortárs magyar könyvmunkákat a Tölgyfa Galériában. Robbin Ami Silverberg e rendezvénysorozat egyik kezdeményezôje, számos kiállításának kurátora volt:

        "...A művészkönyv hagyománya nyilvánvalóan Európából ered. A francia livre artistoktól, és kisebb mértékben Olaszországból. De az Egyesült Államokban ez a művészeti forma olyan irányban fejlődik, amely egyre inkább eltávolodik az európai irányoktól. Az európai hagyomány alapja a szöveg, nagyon színvonalas szöveg, ami egy híres művész illusztrációival , de luxe kötésben jelenik meg. Ennek ellenpontja a Fluxus és a Mail-art. A könyvművészetnek az Egyesült Államokban szinte nincs is hagyománya. Magas színvonalú könyvkötészetet szinte alig oktatnak a főiskolákon. A 60-as években kezdett a művészkönyv a kifejezés egy új eszközévé, az információ feldolgozásának egy újszerű módjává válni, de nem a hagyományos formában, egy híres író és egy híres képzőművész munkájának kapcsolódásaként. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen több száz olyan kis kiadó, ahol kis példányszámú, igényesen nyomtatott könyvek jelennek meg. Az amerikai művészkönyv esetében legalább akkora - ha nem nagyobb - hangsúly helyeződik a könyv tárgyszerű, formai sajátosságaira, mint a tartalomra. Azt hiszem az európai hagyomány jobban a szöveghez kötötte az európai könyvművészeket. A szöveg, a tipográfia az elsődleges, és ennek az az előnye, hogy a könyvek tartalma jóval érdekesebb, izgalmasabb. Az amerikai könyvművészeket kevesebb dolog korlátozza és ezáltal a műfaj olyan tággá válik, hogy bármilyen rendszer, amelynek köze van az időhöz, a sorrendiséghez, a változáshoz és amelynek "tartója", "burka" van, az már könyvnek minôsül..."
 

       (Robbin Ami Silverberg
- Eperjesi Ágnes publikálatlan beszélgetése
Robbin Ami Silverberggel, 1992)

.

Kirsten Dehlholm: Japanese Menu, 1987
146. Artistic-books/Book-arts - art books from Europe: Renaate Habinger /A/, Milán Knizák /CS/, Guy Bleus /B/, Kirsten Tomas Dehlholm /DK/, Edition Friecke and Schim /D/, Helgi Skuta /D/, Heide Pawelzik /D/, Ilse Wegman /D/, Helmut Löhr /D/, Dr. Klaus Groh and Hannelore Groh /D/, Barbara Fahrner /D/, Franka Hörnschemeyer /D/, Sabine Mohr /D/, Thomas Rieck /D/, H. Frierick /D/, Ulrike Stollz /D/, Les Bicknell /GB/, Paul Johnson /GB/, Ronald King /GB/, Jaroslaw Kozlowski c/o Matt`s Gallery /GB/, Henriette van Egten c/o Boekie Woekie /NL/, Hans Waanders /NL/, Anki van de Kamp /NL/, Sherry Hay /H/, Ingri Egeberg /N/, Kurt Johannessen /N/, Randi Strand /N/, Pawel Petasz /PL/, Lódz Kaliska /PL/, Koppány Márton /USA/, Robbin Ami Silverberg /USA/ - guest and co-curator: Ágnes Eperjesi and Judith A. Hoffberg /Umbrela/ /USA/
 

 Simultanously with this exhibition, a number of other exhibition places showed art books; American bookworks at the Studio Gallery, collaborative works of Hungarian and American artists at the Fészek Gallery, two net-work reviews /Common Press, Doc/k/s/ at the Artpool Art Reseach Centre, contemporary Hungarian bookworks at the Tölgyfa Gallery. Robin Ami Silverberg, one of the initiators of this programme series, was the curator of a number of exhibitions:

   ``...The tradition of the art book obviously comes from Europe. From the French livre artists and from Italy. But this artistic form progresses to a direction which more and more abandons European directions. The basis of the European tradition is the text, the text of high quality, with the illustrations of famous artists, published with a deluxe binding. The counterpoint of this is the Fluxus and the Mail-art.  Bookart hardly has any tradition in the USA. High-standard bookbinding is hardly taught at the colleges. The artbook became a new means of expression, a new way of processing information in the sixties, but not in the traditional way, as the requisite of the work of a famous writer or a famous artist. it does not mean that there are no small publishing houses where they publish books of high quality, in a limited number. The objective, formal characteristics of the books are just as important - if not more important - as their contents. I think the European tradition bound the European bookartists rather to the text. And concerning the text, the typography is primary, and the advantage of this is that the contents of the books are much more interesting, much more exciting. The American bookartists are curtailed by less things and it makes this artisitic form so broad that any system that has relation to time, sequences, changes, and that has ``a holder``, a ``cover``, is qualified as a book...``
 

   /Robbin Ami Silverberg
- Ágnes Eperjesi`s unpublished conversation
with Robbin Ami Silverberg, 1992/